RSS
Newsletter
Prijavi se!
ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE

ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE

Podnaslov: peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga osma

Autor-i: Zelenika, Ratko
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 532
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2013.
Kataloška cijena: 500.00 kn
Internet cijena: 470.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, znanstvena - udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, pitanja za vježbu, primjeri, pojmovnik
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji

Iz sadržaja: 

PREDGOVOR/ KAZALO/ 1. UVOD/ 1.1. Znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak i objekti znanstvenog istraživanja/ 1.2. Znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze/ 1.3. Svrha i ciljevi znanstvenog ustraživanja/ ... /  2. TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI/ 2.1. Temeljne značajke znanosti i znanosti o znanosti/ 2.2. Klasifikacija znanosti i umjetnosti – intelektualna arhitektura suvremene obrazovne i znanstvene industrije/ 3. METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI/ 3.1. Suvremena znanost temeljena na metodologiji znanstvenoga istraživanja/ 3.2. Tehnologija znanstvenoga istraživanja – inteligentni navigator u suvremenoj znanosti/ 4. ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA/ 4.1. Pojam i važnost znanstvenih metoda/ 4.2. Temeljne značajke znanstvenih metoda/ 4.3. Klasifikacija znanstvenih metoda/ ... / 5. ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE/ 5.1. Pojam, obilježja i važnost znanstvenih međusobno povezanih metoda/ 5.2. Znanstvene metode analize i sinteze/ 5.3. Induktivne i deduktivne znanstvene metode/ ... / LITERATURA/ POGOVOR/ SAŽETAK/ POPIS TABLICA, SHEMA I PRIMJERA/ KAZALO IMENA/ KAZALO POJMOVA/ KAZALO KRATICA/ BILJEŠKA O AUTORU

O knjizi:

U znanstvenoj knjizi Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela: ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE, knjiga osma rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u pet međusobno povezanih dijelova (poglavlja).

U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne (parcijalne) hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene upotrebljavane znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.

U drugom dijelu naslova TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u dvije tematske jedinice, i to: temeljne značajke znanosti i znanosti o znanosti te klasifikacija znanosti i umjetnosti – intelektualna arhitektura suvremene obrazovne i znanstvene industrije. Treći dio ima naslov METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI. U tome su dijelu elaborirane dvije veoma važne tematske jedinice, i to: suvremena znanost temeljena na metodologiji znanstvenoga istraživanja te tehnologija znanstvenoga istraživanja – inteligentni navigator u suvremenoj znanosti.

Rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni u drugom i trećem dijelu ove edicije predstavljaju znanstveni temelj na koji se logično nadograđuju rezultati istraživanja predočeni u četvrtom dijelu naslova ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u osam tematskih jedinica, i to: pojam i važnost znanstvenih metoda, temeljne značajke znanstvenih metoda, klasifikacija znanstvenih metoda, uloga znanstvenih metoda u obrazovnim industrijama i obrazovnim sustavima, važnost znanstvenih metoda u znanstvenim industrijama i znanstvenim sustavima, posebnosti znanstvenih metoda u znanstvenim područjima, primjena znanstvenih metoda u umjetničkom području i značenje znanstvenih metoda u višedisciplinarnim znanstvenim istraživanjima.

Ciljano je najviše pozornosti i prostora posvećeno stožernom dijelu ove edicije – petom dijelu naslova ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE. U sedam dijelova predstavljeni su najvažniji rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja, i to: pojam, obilježja i važnost znanstvenih međusobno povezanih metoda, znanstvene metode analize i sinteze, induktivne i deduktivne znanstvene metode, znanstvene metode apstrakcije i konkretizacije, znanstvene metode generalizacije i specijalizacije, znanstvene metode dokazivanja i opovrgavanja te ostale znanstvene međusobno povezane metode.

U knjizi su ponuđeni znanstveno utemeljeni odgovori na 620 pitanja. U tekst je knjige inkorporirano: 2 tablice, 23 sheme i 22 primjera te više stotina pravila, modela, rješenja, prijedloga i savjeta.

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing