RSS
Newsletter
Prijavi se!

Društveno odgovorno poslovanje: LUKSUZ ILI POTREBA?

Društveno odgovorno poslovanje: LUKSUZ ILI POTREBA?

M.E.P. d.o.o. -  edukator i promotor DOP-a

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, 19. svibnja 2014. godine održan je seminar o društveno odgovornom poslovanju: „Društveno odgovorno poslovanje za sve“.  

Cilj seminara bio je podići razinu svijesti i znanja poduzetnika o društveno odgovornom poslovanju, kako bi se ono što više integriralo u svakodnevno poslovanje i temeljne strategije. Na seminaru je sudjelovalo 85 polaznika, od kojih je polovina iz tvrtki koje još uvijek nemaju doticaj s DOP-om. 

Seminar je otvorila Biserka Sladović (HUP) s temom „Predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti“. Program sponzorira Europska unija u 5 država: Turskoj, Rumunjskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj. Jedan od rezultata bit će i osposobljavanje 100 trenera u regiji za prijenos DOP-a u praksu.   

 „Studije DOP-a u RH“, provedene na uzorku 100 poduzeća, predstavila je Sandra Radaković (HUP).  Istraživanje je pokazalo kako u Hrvatskoj gotovo uopće ne postoje Vladine aktivnosti poticanja DOP-a. Nema politika ili zakona koji bi eksplicitno poticali DOP, ali postoje različiti standardi u sferi zaštite okoliša ili ljudskih prava i radnih prava koji postavljaju minimume standarda na ovim područjima. Ne postoje mehanizmi koji bi poticali dobrovoljnu praksu. Jedini promotori DOP-a su organizacije poput Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR), Zajednica za DOP pri HGK, koja je u mirovanju i Global Compact-a, od kojega se tek očekuju aktivnosti. Sam poslovni sektor iskazao je nedovoljan interes za sudjelovanje u istraživanju, budući da je povrat ankete iznosio 4%. 

Ispred Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), Matthias Thorns govorio je o značaju DOP-a i nastojanju da se DOP što prije afirmira, naročito u velikim korporacijama koje i najviše utječu na život kako pojedinca tako i zajednice. 

Direktorica HRPSOR-a Mirjana Matešić, koji u Hrvatskoj djeluje od 2007. godine, opisala je DOP kao jedan od alata održivog razvoja i dala je smjernice kako se provodi.   

Primjeri i praktična iskustva iz raznih sredina 

Na samome kraju seminara, održana je panel rasprava na temu: „Društveno odgovorno poslovanje u tvrtkama: luksuz ili potreba?“. Sudjelovali su gospodin Nenad Stojiljković, direktor i vlasnik SWING Informatike d.o.o., Martina Etlinger iz Hrvatske udruge banka, Predrag Mikulčić iz IGM Šljunčara Trstenik d.o.o., profesorica Gordana Ćorić s VERN-a, te Goran Tudor osnivač i direktor M.E.P.-a 

Cilj rasprave je bio odgovoriti na pitanja što to motivira poduzetnika za uvođenje DOP-a. Priječe li ih povećani troškovi? Potiču li ih eventualne koristi za poduzeće i zajednicu ugradnjom DOP-a u svakodnevno poslovanje. Obrazujemo li nove poduzetnike u duhu načela DOP-a? DOP nema alternativu, kratak je zaključak sudionika. 

Nenad Stojiljković napomeno je  kako je SWING Informatika, kao 31. tvrtka u svijetu koja je stekla certifikat IQNet SR-10 za društveno odgovorno poslovanje, uvrstila Hrvatsku u odabrano društvo od deset zemalja svijeta. 

Poduzeća iz okolišno intenzivnih industrija imaju bolja saznanja o DOP-u i koristima DOP-a od ostalih, naglasio je Predrag Mikulčić iz IGM Šljunčara Trstenik.  

M.E.P. d.o.o. kao promotor DOP-a 

Osnivač i direktor M.E.P.-a d.o.o., Goran Tudor, govorio je o projektima i zalaganjima M.E.P.-a u javnosti za šire uvođenje društveno odgovornoga poslovanja u poslovni život. M.E.P. je poznat po vlastitim, višegodišnjim projektima koji su usmjereni na djelovanje prema zajednici. Trajno afirmirajući DOP, M.E.P. u svojoj uspješnici, knjizi – planeru, Učinkoviti menadžer iz 2013. godine iznosi 10 dobrih hrvatskih primjera. U Učinkovitom menadžeru iz 2014. godine, dobre priče su obuhvatile još 14 primjera.

U organizaciji M.E.P.-a, u studenome 2013. godine, održana je prva konferencija -izložba posvećena dobroj hrvatskoj praksi društveno odgovornog poslovanja (DOP) pod sloganom „Dobra Hrvatska“. Primjere dobre prakse izložili predstavnici iz tvrtki DM Hrvatska, Jadran Galenski laboratorij, IN2, Dvokut ECRO i Vivera. U radu konferencije sudjelovalo je 200 poslovnih ljudi. Neki su, na kraju,  komentirali skup, rečenicom „ Sretni smo što smo ovo doživjeli, jer Hrvatska ima svoje drugo, dobro izdanje“. Više o konferenciji iz 2013. pročitajte na linku.   

Ako znate za dobre primjere koji bi mogli biti obrađeni u idućem Učinkovitom menadžeru 2015., javite nam se na mep@manager.hr. Unaprijed zahvaljujemo.

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing