RSS
Newsletter
Prijavi se!

Dobri primjeri društveno odgovornog djelovanja: SVEUČILIŠTE U RIJECI I STUDENTI – PARTNERSKI ODNOS!

Dobri primjeri društveno odgovornog djelovanja: SVEUČILIŠTE U RIJECI I STUDENTI – PARTNERSKI ODNOS! Sveučilište u Rijeci iskreno vjeruje da je uspostava “društva znanja” jedini način dugoročnog razvoja cjelokupnog društva. U tom smislu nastoji ostvarivati svoju misiju što uspješnije u sve tri temeljne zadaće: obrazovnoj, znanstveno-istraživačkoj i onoj društvenoj.


 

 

 

Socijalna osjetljivost i partnerski odnos sa studentima u Rijeci uspostavljeni su na svim sastavnicama. Biti socijalno odgovorno sveučilište koje brine o povećanju dostupnosti studiranja svim građanima (socijalno ugroženi, stariji studenti itd.), jedno je od ključnih obilježja našeg Sveučilišta. Gradnja sustava i servisa potpore tijekom studija, posebice studentima s većim potrebama, plansko uključivanje studenata u sveučilišne projekte te servisa za povećanje zapošljivosti poodmakli su i valja ih dalje usavršavati. 

U praktičnoj fazi provedbe spomenute strategije dvije stvari posebno odražavaju socijalnu dimenziju našeg Sveučilišta: Program stipendiranja i Rektorova nagrada. 

 

Program stipendiranja s posebnim ciljecima

 

U funkciji potpore strateškim razvojnim ciljevima i kao nedjeljivi dio svakoga suvremenog visokoškolskog obrazovanja, Sveučilište razvija program stipendiranja studenata. Senat Sveučilišta je u rujnu 2011. donio Odluku o prihvaćanju mjera za poboljšanje socijalne dimenzije studiranja i u skladu s tim osnovan je Fond Aleksandar Abramov čijim programom Solidarnost Sveučilište pomaže studente slabijega imovinskog stanja - refundiranjem iznosa participacije u troškovima studija, odnosno potporom studentima koji su posebno socijalno/ financijski ugroženi; u to je prošle akademske godine uloženo oko 257.000,00 kuna. Godine 2013. Sveučilište je usvojilo važan program: Mjere za poboljšanje sustava stipendiranja i kreditiranja studenata. U njihovoj provedbi u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015. – na osnovi natječaja za stipendiranje studenata preddiplomskih i diplomskih studija koji pripadaju podzastupljenim skupinama u skladu s rezultatima istraživanja Eurostudent, a koje su namijenjene promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja – studentima je svake godine dodijeljeno po 300.000 kuna.

 

Riječka specifičnost - nagrade Rektora za volonterizam i aktivizam

 

No ono što Sveučilište u Rijeci čini iznimnim u najširim europskim prostorima jesu Rektorove nagrade za volonterizam i aktivizam, pokrenute još 2010./2011. kao izvorna inicijativa potpisnice ovih redaka. Naše je opredjeljenje da volontiranje i aktivizam mladih treba poticati, njegovati i, svakako, na određen način priznati i nagraditi. Volontiranje, kao dobrovoljna aktivnost, prije svega je sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal gradnje suosjećanja i solidarnosti s drugima i drugačijima. S druge strane, biti aktivan znači znati što hoćeš i želiš, i to onda i činiti. To također znači utjecati na odluke o osobnom razvoju, razvoju grada, zajednice. 

Nagradu za volonterizam i aktivizam Rektor dodjeljuje od akademske godine 2010./2011. Za volonterizam su, redom po akademskim godinama, nagrađeni studenti:  Dorian Celcer, Sabina Begović i Ina Ivandić, Edi Gustin, Kruno Toploski i Andreja Matošević. A za aktivizam: Ivan Roje i Igor Salopek, Sven Pal, Tomislav Čop, Katarina Banov i Diego Sušanj. Još jednom im čestitamo! A svima nama ostaje veliko zadovoljstvo raditi dobro i činiti prave stvari.

 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci

Elvira Marinković Škomrlj, rukovoditeljica Službe odnosa s javnošću

UM 2016

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing