RSS
Newsletter
Prijavi se!

DOKUMENTIRAJTE TACIT ZNANJE VAŠE ORGANIZACIJE

Važne uvodne postavke:
  • Još je uvijek oko 70% znanja u glavama zaposlenika (tacit znanje).
  • Što više tacit znanja treba prenijeti u svima dostupan oblik.
  • Jedinstveno znanje organizacije mora biti dokumentirano.
 

Da li ste ikada bili u situaciji da morate nekome objasniti složenije znanje? Nešto poput vožnje bicikla, plivanja ili daskanja? Mislite li da možete znanje potrebno za navedene vještine prenijeti pomoću jednostavnih uputa? Vjerojatno ne. Dokumentiranje otvoreno neprikazanog znanja, odnosno njegov prijenos na svima dostupan medij, može biti vrlo složena zadaća.

 

 

 Svaka organizacija ima znanje koje treba prenositi od jednog do drugog zaposlenika. Mnogo od toga znanja je tacit znanje. Tacit znanje nije dokumentirano i razumije ga samo malen broj zaposlenika, ili čak samo jedan znalac. Da bi to znanje bilo na smisleni način usvojeno, mora biti prevedeno u eksplicitan oblik, odnosno shvaćeno.

 

 

 

Razmotrimo sljedeća tumačenja:

  • Tacit znanje je skriveno znanje koje ljudi nose unutar sebe. Ono uključuje uvid, intuiciju, vještine, i druga znanja koja nisu formalno usvojena.
  • Eksplicitno znanje je poznato i rastumačeno. Ono je raspoloživo u obliku izvještaja, crteža, zapisa, bilješki, i u drugim oblicima. Dijeljenjem (Knowledge Sharing) tacit znanje postaje eksplicitnim.

 

U bilo kojoj organizaciji usvajanje znanja temeljenog na iskustvu, a ne samo na podacima i informacijama, zahtijeva određene aktivnosti, i uvijek dokumentiranje znanja na bilo kojem mediju. Za prevođenje tacit znanja u eksplicitno znanje možete koristiti sljedeće tri metode.

 

1. Promatrajte i dokumentirajte
Vrlo mnogo znanja može biti usvojeno pukim promatranjem. Sve što je potrebno za usvajanje nekog tacit znanja ponekad može biti pažljivo promatranje nekog zaposlenika tijekom rada, ili pak slušanje i diskutiranje o njegovom radu, i zatim odgovarajuće dokumentiranje. Svaki pojedinac jednostavnim dokumentiranjem onoga što zna može prenijeti vlastito tacit znanje u eksplicitni oblik.

 

2. Oponašajte i dokumentirajte
Ta metoda znači potrebu promatranja nekog zaposlenika pri radu i zatim oponašanje njegova rada. Nakon toga trebate dokumentirati ono što ste oponašali. Samo puko promatranje ne može dati uvid u znanje kao što to omogućuje oponašanje. To je zato što oponašanjem učite.  

 

3. Zajednički radite i dokumentirajte
Tacit znanje ponekad nije moguće dokumentirati samo promatranjem i oponašanjem. U tom slučaju da biste razumjeli tacit znanje, morate činiti isto ono što čini i znalac, ali sada uz njegovu pomoć. To omogućuje pažljivo prolaženje kroz sve faze procesa s nekim tko ih jako dobro pozna i može vas sigurno voditi. Zajednički rad omogućuje ispravno dokumentiranje svakog detalja, i nakon toga dijeljenje znanja s drugim zaposlenicima.

 

Svako znanje u organizaciji je vrijedno. Naročito je vrijedno jedinstveno znanje (proprietary knowledge) po kojem kupci prepoznaju organizaciju. Takvo znanje svakako morate dokumentirati. Jedinstveno razlikuje jed­nu organizaciju od druge, izrazito pridonosi konkurentnosti i često rezultira pa­tentima. To znanje nemaju samo najodgovorniji menadžeri. Često ga stvaraju znanstvenici, inženjeri, istraživači, voditelji projekata, stručnjaci prodaje i drugi. Njihovo znanje i vještine iznimno je teško zamijeniti. Intelektualni kapital neke organizacije u najvećoj mjeri tvori baš to jedinstveno znanje. Ne smijete dozvoliti da odlaskom nekog znalca izgubite jedinstveno znanje.

 

 

Zagreb, 19. ožujak 2010.   
dr. sc. Ivica Oslić

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing