RSS
Newsletter
Prijavi se!

HRVATSKA 2009. I IZVRSNOST EFQM

Važne uvodne postavke:

  • EFQM je razradio razine i pristupe samoprocjeni primjerene svakoj organizaciji.
  • Dvije su hrvatske organizacije dobile EFQM certifikat za izvrsnost.
  • Mnoge bi naše tvrtke mogle i trebale dugoročno primjenjivati EFQM model PI.

STANJE U HRVATSKOJ I EUROPI

 

Već 1995. godine Veljko Mahmet, dipl. inž. održao je u HGK na tribini ISO Forum Croaticum prvo predavanje pod naslovom „EFQM - Europska zaklada za upravljanje kakvoćom". Kompanija Ericsson Nikola Tesla d.d. 1996. godine provela je prvu samoprocjenu prema EFQM modelu PI - EFQM EM. Od tada pa do danas, sudeći prema objavljenim radovima, naše tvrtke baš i nisu bile sklone sustavnoj primjeni modela PI. Na to također ukazuju do sada dobivena samo dva EFQM certifikata:

1.    Certifikat za drugu razinu izvrsnosti „Prepoznat po izvrsnosti" (Recognised for Excellence), 2003. godine dobila je kompanija Ericsson Nikola Tesla d.d. i

2.    Certifikat za prvu razinu izvrsnosti „Predan izvrsnosti" (Committed to Excellence), 2005. godine dobio je CARNet.

 

Za prvu razinu izvrsnosti EFQM je samo u 2008. godini dodijelio europskim tvrkama i organizacijama 214 certifikata. Iste godine 153 tvrtke, društvene organizacije i učilišta dobili su certifikat za drugu razinu izvrsnosti. Pored toga u razdoblju 2006. - 2007. godine trinaest organizacija susjedne Mađarske i dvije organizacije u Sloveniji primile su certifikat za treću, četvrtu ili petu razinu izvrsnosti. Zašto naše organizacije posljednjih šest godina ne primjenjuju EFQM model PI? Da li to naši lideri i menadžeri ne žele, ili je moguće preteško odnosno preskupo?

 

RAZINE EFQM MODELA IZVRSNOSTI

 

Danas EFQM ima razrađeno nekoliko razina izvrsnosti i pristupe samoprocjeni prilagođene za bilo kakvu profitnu ili neprofitnu organizaciju. Razine izvrsnosti su:

1.    Razina „Predan izvrsnosti" (Committed to Excellence).

2.    Razina „Prepoznat po izvrsnosti" (Recognised for Excellence) s 300, 400 ili 500 bodova:

3.    Razina EFQM nagrada za izvrsnost - finalista (EFQM Excellence award - Finalist).

4.    Razina EFQM nagrada za izvrsnost - nagrada  (EFQM Excellence award - Prize).

5.    Razina EFQM nagrada za izvrsnost - dobitnik (EFQM Excellence award - Winner).

 

Prva razina „Predan izvrsnosti" namijenjena je organizacijama i njihovim dijelovima koje su tek na početku putovanja prema izvrsnosti. U takvim organizacijama treba potaknuti želju i predanost svih interesnih skupina za sustavno i dugotrajno ostvarivanje značajnih poboljšanja. Ova razina omogućuje organizaciji sticanje dobrih znanja o EFQM modelu PI i logici RADAR (rezultati - Results, pristup - Approach, razvijanje - Deployment, procjena i pregled - Assessment and Review). RADAR je alat koji omogućuje vrlo objektivno ocjenjivanje postignuća za svih devet kriterija EFQM EM. Ova razina predviđa primjenu EFQM modela PI u dva koraka. U prvom koraku organizacija treba izvršiti samoprocjenu prema svih devet kriterija EFQM modela PI. Ona na taj način dobiva objektivnu sliku o postojećoj razini poslovne izvrsnosti, i to na osnovi europskih kriterija, kao i o područjima za vrijedna poboljšanja. Na osnovi otkrivenih mogućnosti za poboljšanja, organizacija razrađuje plan i program za naredno razdoblje. U drugom koraku EFQM šalje stručnjaka koji RADAR logikom procjenjuje koliko dobro su provedena najmanje tri poboljšanja. On boravi u organizaciji 1-2 dana i to oko 6 mjeseci nakon izrade plana poboljšanja.

 

Sama primjena EFQM modela PI zaista nije skupa. Za stotinjak EURA možemo kupiti startni paket brošura. To je moguće i preko interneta. Nakon proučavanja brošura, voditelj projekta organizira izobrazbu timova koji će provesti samoprocjenu na odabrani način. To je najčešće menadžer kvalitete. Izobrazba je neophodna jer treba objasniti: mnoge pojmove, način provođenja samoprocjene, obradu postignutih rezultata i provedbu akcija poboljšanja. Samoprocjenu i akcije poboljšanja trebamo provoditi svake godine. Nikako ne smijemo stati nakon prve samoprocjene! Na taj način organizacija postupno putuje prema višim razinama poslovne izvrsnosti. Kada organizacija samoprocjenom postigne oko 500 bodova, tada postoji velika vjerojatnost da bi mogla dobiti certifikat za jednu od razina „Prepoznat po izvrsnosti". Naime, zbog neizbježne pristranosti dobiveni rezultat trebalo bi smanjti za (20-30)%.  Menadžment zatim procjenjuje marketinšku vrijednost certifikata putem analize troškova i dobiti. U toj procjeni svakako treba uzeti u obzir da je dobivanje certifikata besplatno popraćeno u svim sredstvima javnog komuniciranja. Organizacija također smije određeno vrijeme stavljati dobiveni logo na službene dopise. Ukupni troškovi su nešto veći od onih za neki od ISO certifikata, a nastaju tek kada menadžment odluči poslati EFQM-u prijavu za neku od razina izvrsnosti.

 

ŠANSA ZA HRVATSKE TVRTKE

 

Na put prema poslovnoj izvrsnosti treba krenuti što prije! Konkurencija ne čeka! Mislim da bi svaka naša organizacija, naročito nakon dobre primjene norme ISO 9001:2008, mogla uspješno provesti sve akcije potrebne bar za prvu razinu izvrsnosti. Lideri i menadžeri trebaju to zaista htjeti! Na internet stranici EFQM-a  http://ww1.efqm.org/en/ nalaze se detaljne upute. U našoj zemlji ima preko 2000 organizacija s certifikatom ISO 9001:2000. Mnoge od njih trebale bi shvatiti da to nije kraj sustavnim naporima za neprestana poboljšanja. Vrlo dobro primijenjen sustav upravljanja kvalitetom tek je dobar temelj za primjenu modela PI.

 

Zagreb, 7-07-2009                                                                        dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing