RSS
Newsletter
Prijavi se!

KOMBINIRANJE - VAŽNO!

Iako se svi poslovi čine i važnim i hitnim, samo su neki važni. Oni zahtijevaju najveći prioritet. Ako su svi poslovi potrebni, samo su neki presudni. Ako sve zadaće treba obaviti, samo su neke brzodolazeće, hitne. Dilemu o tome čemu se trenutačno posvetiti, a čemu kasnije ili nikad, rješava matrica „važno - hitno".
Metodu je rado koristio Dweight Eisenhower, u II Svjetskom ratu general-vojskovođa, a kasnije i američki predsjednik. Po njemu je metoda i dobila ime Eisenhowerova košarica („Odmah baciti u koš sve što meni i drugim nije važno!").
Za koristiti ovu matricu, prvo treba svaki zadatak ocijeniti po dva kriterija i s time u vezi „priljepiti" mu odgovarajuću etiketu.
Kriterij važnosti posla poznaje tri ranga i to:
A - presudno, najvažnije, B - srednje važno, C - malo važno, jedva zamjetno.
I kriterij vremenskog dospijeća, ročnosti posla ima tri stupnja s rangovima:
1 - vrlo skoro, danas, hitno, 2 - uskoro, 3 - odloženo, nekad kasnije u budućnosti
Sada nam predstoji zadaća spojiti oba kriterija i iznaći tzv. krajnje kombinacije: „najvažnije - najhitnije", odnosno „nevažno - kasnije", kao i nekoliko prijelaznih slučajeva.
Postoje četiri osnovna stupnja prioriteta u našem djelovanju i označavamo ih kao I, II, III, IV. Svaki od njih zahtijeva drugačiji odnos i radnu aktivnost., na način da odredimo: što ćemo raditi sam a što delegirati ili proslijediti, što ćemo posebno unositi u terminski planer, a što se zasebno ne planira, itd. Pa da pogledamo:

PRIORITET I: A-1
Veoma važni, ujedno i veoma hitni poslovi. Njima se moramo sami posvetiti, najvećom pažnjom, svojim najboljim snagama, odmah. Takvom se poslu mora odrediti trajanje. U dnevniku obveza uz takvu akciju mora se unijeti oznaka L (smjesta lansirati u rad).
PRIORITET II: A-2 te B-2
Važni, ali ne posve hitni poslovi. Njihova ročnost uskoro dospijeva. Početak rada ne smije se dugo odgađati. Zato ih svakako treba unijeti u terminski plan rada. U dnevniku obveza takvi poslovi dobivaju oznaku T (terminirati početak/završetak). Neki od njih mogu se delegirati ali uz praćenje (DP)
PRIORITET III: B-1 te C-1
To su poslovi osrednje ili manje važnosti ali veće hitnosti. Uz slabiju organizaciju takvih je nažalost imamo najviše pa se sa svih strana čuje: „Kasnimo! Hitno! Urgiraju!". Nuputno je najviše takvih delegirati suradnicima (D) ili ih odraditi u narednom planskom bloku "operativa" (L).
PRIORITET IV: C-3
Poslovi male vrijednosti i ne hitni. Treba ih pustiti da čekaju (Č), možda im i samo vrijeme presudi. To je ono kad sve nevažne dopise i predmete stavljate na jednu hrpu, na rubu stola. S protekom dva, tri mjeseca, propustite ih kroz prste i vidite da velika većina je postala neaktualna, bezpredmenta. I na koncu, neke od poslova treba odmah proslijediti u u koš (K) jer se nas ne tiču, nisu nam po ničemu zanimljivi, ni danas ni sutra.
(preuzeto iz skore knjige MANADŽER SAM SEBI, autor Goran Tudor, tisak 15.3.2008.)

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing