RSS
Newsletter
Prijavi se!

NORMOM ISO 9001:2008 PREVENTIVNO POVEĆAVAMO SIGURNOST PROIZVODA I USLUGA

Važne uvodne postavke:
• Pravilnom primjenom norme ISO 9001:2008 ne osiguravamo samo kvalitetu, već preventivno povećavamo i sigurnost proizvoda i usluga.
• Proces nabavljanja upravljan prema zahtjevima norme naročito je značajan za sigurnost proizvoda i usluga.
• Odobreni procesi ostvarenja proizvoda i usluga doprinose sigurnosti korisnika.
Tvrtke su danas izložene mnogim prijetnjama u pogledu sigurnosti zapo¬slenika, informacija, ugleda (brand), interesa kupaca, opreme i nekretnina. Menadžment tvrtke bi trebao donijeti i objaviti politiku sigurnosti i rizika iz koje zatim proizlaze ciljevi, strategije, procesi, operativni zadaci i organizacija. Najodgovorniji za sigurnost i rizik je predsjednik ili direktor, koji bi morao osigurati uspostavu i dokumentiranje sustava sigurnosti i ri¬zika.

Norma ISO 9001:2008 prvenstveno je namijenjena izgradnji sustava upravljanja kvalitetom i predstavlja izvrstan temelj za primjenu drugih ISO normi iz područja upravljanja. To je na primjer za informatičku sigurnost norma ISO/IEC 27001 i za upravljanje sigurnošću na radu i zdravljem OHSAS 18001. Manje je pisano o tome da dobra primjena norme ISO 9001:2008 može preventivno značajno doprinjeti sigurnosti proizvoda i usluga. Zato ukratko razmotrimo neke važne zahtjeve te norme, i to misleći na sigurnost korisnika proizvoda i usluga.

 

Nabava ima veliki utjecaj na sigurnost korisnika proizvoda i usluga

Danas tvrtke za potrebe svoje proizvodnje i pružanje usluga kupuju sve više sastavnih dijelova, pa i gotovih proizvoda, i to često od brojnih domaćih i inozemnih dobavljača/kooperanata. Procese proizvodnje kod dobavljača/kooperanata trebamo promatrati kao vlastite. U vezi toga tvrtka bi morala barem:
• osigurati da nabavljeni proizvod bude sukladan zahtjevima navedenim u narudžbi;
• vrednovati i odabrati dobavljače/kooperante temeljem njihove mogućnosti da isporuče proizvod sukladno zahtjevima u narudžbi;
• uspostaviti kriterije za odabir, ocjenu i ponovnu ocjenu dobavljača/kooperanta;
• održavati zapise o ocjeni;
• specificirati zahtjeve za odobravanje proizvoda, postupaka, procesa i opreme;
• specificirati zahtjeve za osposobljenost zaposlenika;
• tražiti da dobavljač/kooperant ima učinkoviti sustav upravljanja kvalitetom, te dogovoriti audite od strane kupca;
• dogovoriti način ovjere proizvoda (ulazna kontrola ili kod dobavljača/kooperanta).
Zadovoljenjem navedenih važnih zahtjeva značajnije osiguravamo nabavljanje kvalitetnog i sigurnog proizvoda koji tvrtka zatim ugrađuje u svoj proizvod, ili ga isporučuje kupcu/korisniku. To također doprinosi transparentnosti procesa nabavljanja, kao i odlučivanje o uvrštenju na listu odobrenih dobavljača/kooperanata temeljem više kriterija, a ne samo cijene. Zbog konkurencije, na listi dobavljača/kooperanata trebalo bi ih biti barem troje. Nabava smije kupovati samo od dobavljača/kooperanta s odobrene liste.

Odobreni sposobni i stabilni procesi znače i veću sigurnost

Kvalitetan i siguran proizvod trajno mogu osigurati samo dokumentirani sposobni i stabilni procesi. Te procese trebamo sažeto opisani dijagramom tijeka i tekstom. Za njih zatim moraju biti:
• određeni kriteriji za ocjenjivanje (npr. prema 6 sigma pristupu) i odobravanje,
• odabrani i odobreni osposobljeni zaposlenici i oprema,
• osigurani eventualno potrebni posebni postupci,
• vođeni odgovarajući zapisi.

Ako tvrtka još uvijek nema uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću, dobra primjena norme ISO 9001:2008 može mnogo pomoći. Tome naročito doprinosi nabavljanje sigurnih proizvoda od dobavljača/kooperanata s odobrene liste, te korištenje tih proizvoda od strane osposobljenih zaposlenika, i to sukladno pisanim uputama. Tada preostaje maleni rizik, odnosno malena vjerojatnost da će, u pogledu sigurnosti korisnika proizvoda ili usluge, doći do težeg akcidenta.

U Zagrebu, 28. kolovoza 2009. dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing