RSS
Newsletter
Prijavi se!

OBILJEŽJA POŠTENIH LIDERA

OBILJEŽJA POŠTENIH LIDERA

Važne uvodne postavke:

• Poštenje proizlazi iz principijelnosti, istinoljubivosti i etičnosti.
• Lideri stalno moraju ponašanjem pokazivati privrženost poštenju.
• Ljudi ne vjeruju liderima koji ne gaje priznate vrijednosti i etičnost.

 

Poštenje je česta osobina koju ljudi povezuju s velikim liderima. Također bismo mogli reći da većina birača ocjenjuje poštenje kao najvažniju poželjnu osobinu lidera. To se odnosi na sve razine lidera kao što su: lideri tvrtki, društvenih zajednica i država.

Ljudi očekuju da njihovi lideri zasluže svoje pozicije, a poštenje je najvažnija sastavnica liderske uloge.  Zato se trebamo zapitati kako ocijeniti poštenje lidera? Razmišljajmo o liderima koje smatramo poštenim. Kako razdvojiti one koji su pošteni od onih koji to nisu?

Poštenje se najčešće iskazuje kroz ponašanje. Zapamtimo da su pošteni lideri ljudi koji prakticiraju ono što govore, iskazujući time podudaranje između riječi i djela. U principu postoje tri posebna obilježja koja pomažu liderima u iskazivanju njihova poštenja. To su:

 

1. Prepoznatljivost načela.
Načela možemo tumačiti kao priznata pravila djelovanja ili ponašanja. Da bi lider bio prepoznat poštenim, treba imati jasno definiran skup osobnih normi koje ga sigurno vode u procesima donošenja odluka i ponašanju.

Prepoznatljivost svojih načela lider osigurava djelovanjem i ponašanjem na dosljedan način. Time on osigurava da njegovi podređeni mogu jasno vidjeti da su načela čvrsto temeljena i da nema odstupanja od njih.

 

2. Istinitost i otvorenost.
Lider koji želi biti pošten mora dozvoliti da poštenje dominira njegovim ponašanjem. Zapamtimo da je dovoljno da lider samo jednom učini nešto nepošteno i da bude smatran nepoštenim.   

Svi mi griješimo, ali namjerno nepoštenje moramo izbjegavati! Većina ljudi rađe će čuti istinu, makar ona bila bolna, nego da budu vođeni pogrešnom informacijom. Zato ponašanjem lidera treba dominirati istinoljubivost i otvorenost. 

Lider mora prepoznati da njegova načela tvore polaznu osnovu koja može osigurati otvorenost i istinoljubivost. On mora imati na umu da korištenjem tih obilježja dolazi do naviknutih ponašanja koja treba pokazivati cijelo vrijeme.

 

3. Čvrsta etičnost.  
Etika predstavlja moralne smjernice koje oblikuju ponašanje. Lider mora slijediti brojne smjernice etike. Na primjer, da li biste kao lider otpustili nekoliko članova vašeg tima i neposredno nakon toga znatno povisili sebi plaću? Sigurno ne!

Etičan lider mora ponekada propitkivati, ili čak biti protiv nekih akcija koje poduzima tvrtka za koju radi. U takvim situacijama lider mora voditi primjerom i poticati ponašanja sukladna osnovnim vrijednostima tvrtke.

 

U Zagrebu, 27. rujna 2010.                                                           

dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing