RSS
Newsletter
Prijavi se!

PRESUDAN JE STAV LIDERA O POSLOVNOJ IZVRSNOSTI!

Važne uvodne postavke:

 • hrvatske organizacije uglavnom ne primjenjuju modele poslovne izvrsnosti (PI)!
 • za primjenu treba pridobiti lidere i menadžere!
 • misija i vizija tvrtke trebaju se zasnivati i na PI!

PREDANOST LIDERA I MENADŽERA - ODLUČUJUĆA!

 

Modele PI nije moguće uspješno primjenjivati bez vidljivog učestvovanja najviših lidera i menadžera organizacije. Oni moraju biti oduševljeni odabranim modelom i trebaju predano učestvovati u svim akcijama izobrazbe, samoprocjene, planiranja i provođenja poboljšanja. Sudjelovanje najvišeg vodstva potiče na aktivno učestvovanje sve ostale zaposlenike. Naročito je važno da na sastancima direktor ili predsjednik vlastitim primjerom pokazuje koliko cijeni odabrani model PI i pristup njegovoj primjeni u organizaciji. Važnost liderstva izrazito je naglašena u kriterijima EFQM modela PI.

 

Liderstvo je prvi od devet kriterija EFQM modela PI. Taj kriterij, putem pet potkri­terija, traži detaljan opis načina kako lideri razvijaju i pomažu u ostvarenju misije i vizije, te razvijaju vrijednosti za dugoročni uspjeh organizacije. Zatim, kako su lideri osobno uključeni u osiguranje razvoja i primjenu sustava upravljanja poslo­vanjem tvrtke. Liderstvo je okrenuto budućnosti, ili izbjegavanju budućih kriza. U tom smislu ima bitne prednosti u odnosu na operativni menadžment, koji je neophodan, ali je najčešće orijentiran na operativne zadaće.

 

U EFQM modelu PI za prvi kriterij nalazimo tumačenje: "Izvrsni li­deri razvijaju i pomažu u ostvarenju misije i vizije. Oni razvijaju organizacijske vrijednosti i sustave nužne za trajni uspjeh i njihovu primjenu putem akcija i od­govarajućeg ponašanja (kulture). Tijekom promjena oni održavaju postojanost namjera. Ako je potrebno, lideri su sposobni promijeniti usmjerenje organizacije i nadahnuti zaposlenike da ih slijede".

 

Pojam „liderstvo" sastoji se od pet potkriterija. To su:

 • 1. lideri razvijaju misiju, viziju, vrijednosti i etiku te predstavljaju primjer kulture izvrsnosti;
 • 2. lideri su osobno uključeni u osiguravanje da sustav upravljanja organizaci­jom bude razvijen, primijenjen i neprekidno poboljšavan;
 • 3. lideri komuniciraju s kupcima, partnerima i predstavnicima društvene za­jednice;
 • 4. lideri zajedno sa zaposlenicima organizacije jačaju kulturu izvrsnosti;
 • 5. lideri prepoznaju potrebe i predvode organizacijske promjene.

 

Svaki od pet potkriterija može predstavljati skup zahtjeva koje treba zadovolji­ti, npr. za 1. potkriterij kriterija liderstvo treba zadovoljiti:

 • objavljivanje misije, vizije i organizacijske kulture,
 • razvoj i prednjačenje u pogledu vrijednosti, etike i odgovornosti prema javnosti u smislu podržavanja organizacijske kulture,
 • preispitivanje i poboljšanje učinkovitosti osobnoga liderskog ponašanja,
 • osobno uključivanje u aktivnosti poboljšanja i određivanje prioriteta,
 • poticanje i ohrabrivanje osnaženja, kreativnosti i inovativnosti, npr. pro­mjenom organizacijske strukture, financiranjem učenja i poboljšanjem,
 • ohrabrivanje i podržavanje suradnje unutar organizacije, te djelovanje na temelju rezultata učenja.
 • davanje prioriteta poboljšanju i
 • poticanje i ohrabrivanje suradnje unutar organizacije.

 

Guru kvalitete W. Edwards Deming je tvrdio:"Posao je lidera da izvrši pretvorbu svoje organizacije ili kompanije. On posjeduje znanje, osobnost i snagu uvjeravanja. Kako on može obaviti pretvorbu? Prvo, on ima teoriju (npr. EFQM EM). On razumije koristi koje će pretvorba donijeti njegovoj organizaciji i svim zaposlenicima. Drugo, on osjeća pretvorbu kao izazov i obvezu prema sebi i svojoj organizaciji. Treće, on je praktičan čovjek. On ima plan u smislu korak po korak. Međutim, to što je u njegovoj glavi nije dovoljno! On mora uvjeriti i osnažiti (empower) dovoljno ljudi da bi proveo pretvorbu. On posjeduje snagu uvjeravanja. On razumije ljude."

 

Čuveni Peter F. Drucker je pisao: "......postoje rođeni lideri, ali ih je daleko premalo da bismo se oslonili samo na njih. Liderstvo mora biti naučeno i može se naučiti." Model PI - EFQM može izvrsno poslužiti i za učenje - kako postati odličan lider.

 

 

Zagreb, 21.7.2009. 

dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing