RSS
Newsletter
Prijavi se!

PRIRUČNIK O ZNAKOVIMA NA PROIZVODIMA I AMBALAŽI

 

U velikoj dvorani HUP-a održana je 5. lipnja 2009. godine promocija priručnika o znakovima na proizvodima i ambalaži. Priručnik je predstavila autorica Dubravka Bačun, izdavači Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj i Hrvatska udruga poslodavaca, kao i glavni sponzor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izdavači su istakli da je cilj priručnika prikazati postojeće stanje te dati pregled područja znakova na proizvodima i ambalaži.

Sadržaj priručnika podijeljen je u sljedeća poglavlja:
1. Uvodno o priručniku
2. Nazivi i definicije
3. Odgovornost i infrastruktura za održivi razvoj
4. Propisivanje i normiranje znakova
5. Proizvođač i znakovi
6. Potrošač i znakovi
7. Razvrstavanje znakova
8. Informiranje i obrazovanje o znakovima i označavanju
9. Završni komentari
10. Popisi dokumenata.

Pregledni popisi dokumenata mogu čitatelju uštedjeti mnogo vremena. To su: popis hrvatskih propisa, popis europskih propisa, popis normi, popis ostale literature, popis skraćenica, popis priloga i popis slika.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi učesnici u životnom ciklusu proizvoda u pogledu često brojnih znakova na proizvodima i ambalaži mogu nailaziti na značajnije probleme:
• Proizvođači trebaju znati koje znakove moraju staviti na proizvod i ambalažu kako bi on mogao biti plasiran na odabrano tržište. Zatim moraju poštivati propisani postupak za stavljanje nekog znaka na proizvod i ambalažu. To je ponekada vrlo složeno.
• Transporteri i skladištari moraju znati tumačiti znakove koji se odnose na njih kako bi ispravno rukovali i skladištili proizvode i ambalažu.
• Kupci i korisnici proizvoda trebaju poznavati značenje znakova kako bi ispravno i s povjerenjem koristili proizvod i odlagali ambalažu.
• Ambalaža mora biti zbrinuta sukladno znacima na njoj.

Tijekom dvije godine intenzivnog rada na priručniku autorica je uložila ogroman trud u prikupljanju propisa i norma o vrlo različitim i brojnim znakovima, te njihovom sustavnom razvrstavanju i jasnom tumačenju. Zato priručnik može značajno pripomoći svima koji dolaze u doticaj s proizvodima i ambalažom i predstavlja značajan doprinos razumijevanju područja označavanja znakovima. Priručnik je besplatan, te će biti distribuiran svima zainteresiranima za označavanje proizvoda i ambalaže. Oni koji ga već nisu dobili mogu se obratiti izdavačima.

 

U Zagrebu 29. srpanj 2009.

dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing