RSS
Newsletter
Prijavi se!

PROMJENA RADNE SNAGE U 21. ST. DOBRO, LOŠE?

Kao i sve drugo, promijenit će se i radna snaga. Ne znamo sa sigurnošću što će od toga ispasti, no svatko od nas može računati: vrlo vjerojatno ništa neće trajno ( npr. 10 ili 15 godina) ostati isto. Stručnjaci predviđaju određeni razvoj situacije, no možda se iznjedre i posve novi, neočekivani raspleti.


Virtualna organizacija.
Virtualnost će omogućiti intenzivno korištenje "daljinskog rada". Dosta zaposlenika neće morati dolaziti u urede, već će posao obavljati kod kuće ili na terenu (zamislite jutro: nema više prometnog krkljanca!). No, ljudi će stalno biti na vezi putem e-maila, surađivat će, podržavati jedan drugoga. 

Privremenost radne snage.
Model trajnoga i dugoročnog zapošljavanja sustavno će se reducirati. Radnike će se angažirati po potrebi posla, na određeno vrijeme. Nakon realizacije zadaće prestaje im ugovorni odnos.

Dominacija umnih radnika.
Industrijska ekonomija stagnira, a jača informacijska ekonomija odnosno društvo. Doživotno učenje i usavršavanje postaje imperativ.

Podrška u kompjutorima.
Učenje, odlučivanje, poslovno komuniciranje i dr., sve se zasniva na kompjutorima. Umrežavanje je potpuno. Internet i intranet udomaćuju se u većini poslovnih organizacija.

Raznolikost radne snage.
Rasne, spolne, kulturne, obrazovne i druge razlike sve manje su izvorište konflikata u negativnome značenju. Konstruktivno sučeljavanje zasniva se na različitostima; konflikti pozitivno utječu na inovacijski potencijal kompanija. Žene sve više zauzimaju visoke menadžerske pozicije. Slično je i s nacionalnim manjinama.

Starenje radne snage.
Premda mladi nameću nove obrasce poslovnoga ponašanja, produženi životni vijek ipak će dovesti do prosječnog starenja radne snage. Stariji će pružati jači otpor promjenama i pokazivati manje poduzetnosti od mlađih.

Fleksibilno korištenje radne snage.
Uz specijalistička znanja, zaposleni će imati i znatna opća znanja. To će im omogućiti da istovremeno rade u više timova na specifičnim projektima.

Motiviranje radnika.
Uspješne organizacije imaju motivirane radnike, no mnoge od spomenutih tendencija prijete demotiviranjem zaposlenih.

Treba naći novu ravnotežu!

M. K.

 www.manager.hr
Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing