RSS
Newsletter
Prijavi se!

RUKOVODE LI MUŠKARCI I ŽENE RAZLIČITO ??

Dosadašnja istraživanja "muško - žensko" u načinu rukovođenja pokazala su sljedeće:

* Sličnosti u načinu na koji rukovode muškarci i žene bitno su veće od razlika.
* Razlike koje postoje uglavnom se svode na činjenicu da su žene sklonije demokratskom, a muškarci direktivnom stilu rukovođenja.

Sličnosti u načinu rukovođenja muškaraca i žena nisu neko iznenađenje.
Naime, osobe koje izaberu i spremne su prihvatiti rukovodeće položaje sigurno imaju mnogo zajedničkih osobina. Ljude koji su inteligentni, samopouzdani, inicijativni i društveni, okolina obično potiče da se prihvate rukovođenja, bez obzira na spol.

Zato su osobe koje preuzimaju rukovodeće položaje obično više međusobno slične nego različite.
Ipak, žene su sklonije poticati suradnju, dijeliti moć i informacije sa kolegama te razvijati osjećaj vlastite vrijednosti kod ljudi kojima rukovode. U pokušaju da utječu na druge one se dosta oslanjaju na svoju priznati ugled, stručnost, kontakte i vještine ophođenja. Među muškarcima je više onih koji su skloni koristiti naredbe i kontrolu, te formalni autoritet koji ide uz položaj rukovoditelja.
No, stremljenje žena demokratskom rukovođenju značajno se smanjuje ako su zaposlene na poslovima u kojima obično dominiraju i kreću se muškarci. Očito da grupne norme i stereotipi o rukovođenju kao "muškom" poslu, ako postoje, mogu lako dovesti da se malo zatome osobne sklonosti. Tada se i mnoge žene često predaju autokratskom stilu. No, autokratski stil je svoje najbolje već dao.
U današnjim organizacijama fleksibilnost, timski rad i povjerenje postupno zamjenjuju rigidnu strukturu, natjecateljski individualizam i kontrolu. Najbolji rukovoditelji su oni koji znaju slušati, motivirati i dati podršku ljudima kojima rukovode.
A izgleda da su žene u tome nešto bolje od muškaraca.
Dakle, žene trebaju ostati vjerne sebi svojstvenom stilu rukovođenja. Istovremeno, šefovi - muškarci trebali bi u svom svakodnevnom radu sve više koristiti neke očito dobre strane "ženskog obrasca".

Majda Rijavec
(iz priručnika - planera "Učinkoviti menadžer")

www.manager.hr

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing