RSS
Newsletter
Prijavi se!

STAROGRČKI TALES OD MILATA, UTEMELJITELJ FILOZOFIJE

STAROGRČKI TALES OD MILATA, UTEMELJITELJ FILOZOFIJE

Tales, strastveni znanstvenik, fizičar, astronom i matematičar iz grada Milata u Grčkoj (7-6. st. pr. Kr.) nije se nimalo obazirao na pitanja dnevnog života, novac, status, "karijeru", pa ga ni stvaranje obitelji nije brinulo. Na stalna navaljivanja majke: "Kad ćeš se oženiti?", dugo je odgovarao: "Nije mi još vrijeme". U kasnijim godinama bi rekao: "Majko, nije mi više vrijeme."

Zadovoljstvo koje je nalazio u stvaralaštvu, razmišljanju, istraživanju čovjeka, prirode i nebeskih pojava, učenju i širenju vidika, bilo je prejako da bi ga nadjačala obična egzistencijalna pitanja. Današnji psiholozi bi to lako objasnili, pozivom na Maslowljevu piramidu motiva (1954.): unutarnja motivacija kudikamo je snažnija i trajnija od poticaja koja dolaze iz okruženja.

Sugrađani su Talesa sažaljevali, nisu ga razumjeli: "Kakav dobar i pametan čovjek, a tako malo sposoban (za nešto)!" Kao i Pitagora, proputovao je cijeli tadašnji poznati svijet, u težnji za novim znanjima. Vidjevši njegovu iskrenu ljubav prema znanosti, egipatski su mu svećenici otkrili svoja pomno čuvana znanja.

Talesa se smatra utemeljiteljem europske filozofije, bio je jedan od "sedam grčkih mudraca", najumnijih ljudi tog doba. Prvi je podijelio godinu na 365 dana, pomoću geometrije izračunao visinu egipatskih piramida, a 585. g. pr. Kr. predvidio pomrčinu Sunca. Protivno stavu javnosti, prvi je počeo postavljati i ona "najteža pitanja", o sveopćem smislu, početku, trajanju i kraju čovjeka i svijeta. Voda je, po njemu, bila temelj svega, ona je beskonačna, vječna materija koja se kreće, zgušnjava i razrjeđuje i tako nastaju sve pojave u svemiru.

Na pitanje prijatelja što je najteže na svijetu, odgovorio je: "Poznavati sebe." I mi danas kažemo slično: "Od svih vladanja, najteže je vladati sobom."

Kad se u gradu Milatu povela riječ o najneobičnijem što je netko u životu vidio, Tales je mudro zaključio: "Neobično je vidjeti tiranina u kasnim godinama." Njegova je i čuvena mudrost: "Što daješ roditeljima, dobit ćeš od svoje djece."

Kad je umro na stadionu, posmatrajući jednog nedjeljnog jutra atletska natjecanja, Diogen iz Leatrija, biograf antičkih filozofa, napisao je o njemu dirljiv epitaf:

 

Mudrog Talesa, o Zeuse, ukrao si sa stadiona,

Dok je gledao gimnastičke igre.

Hvalim te što si ga odveo k zvijezdama

Jer ih stari sa Zemlje više nije mogao dobro vidjeti.

 

 

Goran Tudor

(Članak preuzet iz tradicionalnog priručnika - planera Učinkoviti menadžer; više o ediciji i mogućnostima naručivanja za 2010. i naredne godine: www.manager.hr/ planeri i rokovnici)

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing