RSS
Newsletter
Prijavi se!

VREDNOVANJE ZNANJA

 

Važne uvodne postavke:

  • Znanje zaposlenika je najveća vrijednost organizacije.
  • Kupci prepoznaju organizaciju prema njenom jedinstvenom znanju.
  • Intelektualni kapital organizacije u najvećoj mjeri tvori jedinstveno znanje.
Zaposlenici su bez sumnje najveća vrijednost naše organizacije. Koliko puta smo to već čuli ili pročitali? Ipak, kada nastupe poteškoće u poslovanju, kao što je današnja recesija, menadžeri vrlo često najprije i najviše štede na izobrazbi. Da li je to mudro, jer će recesija jednom nestati? Da li će organizacija tada imati potrebnu vrstu i količinu znanja za zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca? Svatko u organi­zaciji nema istu vrstu znanja. U načelu postoje tri vrste znanja različitih vrijednosti:
  • stručno znanje (commodity knowledge),
  • specijalističko znanje (leveraged knowledge) i
  • jedinstveno znanje (proprietary knowledge).

 

Stručno znanje predstavlja one sposobnosti i vještine koje je lako naći na tr­žištu rada i koje trebaju mnoge industrije. Održavanje klima uređaja važno je za stvaranje ugodnih radnih uvjeta u nekoj organizaciji. Međutim, zaposlenik koji održava klima uređaje ne posjeduje jedinstveno znanje i vještine kojima bi mo­gao povećati intelektualni kapital organizacije. Podjela nije učinjena radi omalo­važavanja nečijeg rada, već radi sustavnog organiziranja intelektualnog kapitala u organizaciji. Takva radna snaga često ne dodaje mnogo vrijednosti za kupce, ponekad se može zamijeniti robotima, ili čak izdvojiti iz organizacije.

 

Specijalističko znanje je drugi tip ljudskog kapitala. Njegove značajke su:

  • specifična znanja i vještine za neku industriju, ali ne i za pojedine organi­zacije;
  • umjereno dodavanje vrijednosti za kupce;
  • određena dugogodišnja specijalizacija.

Primjeri za takvo znanje mogu biti npr. menadžeri kvalitete, ocjenitelji (au­ditori), specijalisti u ispitnim stanicama, stručnjaci za marketing itd. Budući da je često nužna dugogodišnja specijalizacija, te je vještine teže zamijeniti. Specija­listička znanja dodaju umjerenu vrijednost proizvodu i mogu stvarati određeni dohodak. I ta se znanja mogu izdvojiti iz organizacije. Specijalističkim znanjima moguće je promijeniti uloge i povećati vještine, kako bi za organizaciju postala jedinstvena.

 

Jedinstveno znanje je znanje na kojem se gradi organizacija. Ono razlikuje jed­nu organizaciju od druge, izrazito pridonosi konkurentnosti i često rezultira pa­tentima. Takvo znanje nemaju samo najodgovorniji menadžeri. Često ga stvaraju znanstvenici, inženjeri, istraživači, voditelji projekata, stručnjaci prodaje i drugi. Njihovo znanje i vještine iznimno je teško zamijeniti. Intelektualni kapital neke organizacije u najvećoj mjeri tvori baš to jedinstveno znanje, koje ujedno pred­stavlja najveću vrijednost za kupce. Jedinstveno znanje zaposlenika koji kreiraju proizvod ili uslugu glavni je razlog zašto kupci odabiru neku organizaciju i ostaju joj vjerni. Kompanija Podravka d.d. je izvrstan primjer čuvanja jedinstvenog znanja na primjeru Vegete - najpoznatijeg univerzalnog dodatka jelima.

Organizacije su danas izložene mnogim rizicima, te je neophodno upravljati svime što povećava vjerojatnost neprekidnog poslovanja (Business Continuity Management - BCM). To pak nije moguće bez sustavnog dokumentiranja ključnih poslovnih procesa u kojima primjenom jedinstvenog znanja dodajemo vrijednost za kupce. Opisivanjem postupaka i procesa čuvamo znanja organizacije, naročito ona jedinstvena i specijalistička, ostvarujemo preduvjete za sustavna poboljšanja i olakšavamo uvođenje novih zaposlenika. Tacit ili implicitna znanja u glavama znalaca trebamo što prije i bolje prenijeti u neki eksplicitni oblik  (papir, elektronski zapis,...), što je zahtjev i norme ISO 9001:2008. Nažalost, propadanjem brojnih naših tvrtki izgubljena su mnoga specijalistička i jedinstvena znanja, jer nisu bila odgovarajuće pohranjena i prenesena.

 

U Zagrebu, 28. prosinca 2009.     
dr. sc. Ivica Oslić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing