Manager.hr - Knjižara http://www.manager.hr hr-HR Manager.hr - sve za menadžere <![CDATA[O SREĆI]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/o-sreci Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/o-sreci <![CDATA[PRIRUČNIK ZA HODAČE + prilog knjižica (esej ˝Hodanje˝ H.D. Thoreaua)]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/prirucnik-za-hodace Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/prirucnik-za-hodace <![CDATA[ANTOLOGIJA NAJBOLJEG]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/antologija-najboljeg Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/antologija-najboljeg <![CDATA[TRI ČOVJEKA U ČAMCU ( a o psu da se i ne govori )]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/tri-covjeka-u-camcu-a-o-psu-da-se-i-ne-govori Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/tri-covjeka-u-camcu-a-o-psu-da-se-i-ne-govori <![CDATA[STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI, II. dopunjeno i prošireno izdanje]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/strategijsko-upravljanje-i-konkurentnost-u-novoj-ekonomiji-1 Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/strategijsko-upravljanje-i-konkurentnost-u-novoj-ekonomiji-1 <![CDATA[RECEPT ZA ISTINSKU SREĆU]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/recept-za-istinsku-srecu Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/recept-za-istinsku-srecu <![CDATA[INTEGRIRANI MARKETING]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/integrirani-marketing Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/integrirani-marketing <![CDATA[PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE ]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/pedagosko-psiholoski-aspekti-komunikacije Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/pedagosko-psiholoski-aspekti-komunikacije <![CDATA[GOSPODARSTVO HRVATSKE, 2016]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/gospodarstvo-hrvatske-2016 Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/gospodarstvo-hrvatske-2016 <![CDATA[MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA]]> http://www.manager.hr/knjizara/item/krizno-komuniciranje Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0100 http://www.manager.hr/knjizara/item/krizno-komuniciranje