RSS
Newsletter
Prijavi se!
INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA

INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA

Autor-i: Baković, Tomislav; Dužević, Ines
Tematsko područje: Upravljanje kvalitetom
Broj stranica: 176
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2014.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: uobičajen
  • Slikovni materijal: tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, menadžeri kvalitete, specijalisti i rukovoditelji kvalitete, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: srednji

CIJENA: 129,00 Kn 

Iz sadržaja: 

PREDGOVOR/ 1. POJAM SUSTAVA UPRAVLJANJA/  Kvaliteta i strateško planiranje/ Kvaliteta i organizacijske dtrukture/ Procesni pristup i upravljanje organizacijom/ 2. OPĆENITO O NORMIZACIJI / Definiranje pojma normizacije/ Razine normizacije/ tijele odgovorna za norme/ Podjela normi/ Definiranje pojmova akreditacija i certifikacija/ Razvoj normi za sustave upravljanja/ 3. NORMIZACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM/ Pojam kvalitete/ Pojam sustava upravljanja kvalitetom/ Razvoj norme ISO 9001/ Norma ISO 9001:2008/ Razlozi za implementaciju norme ISO 9001/ Proces implementacije norme ISO 9001/ 4. NORMIZACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA/  Pojam održivog razvoja/ Pojam sustava upravljanja okolišem/ Razvoj norme ISO 14000ff/ Norma ISO 14001:2004/ Proces implementacije ISO 14001:2004/ 5. PREGLED OSTALIH NORMIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA /Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001/ Sustav upravljanja uslugama u informacijskim tehnologijama ISO 20000/ Sustav upravljanja sigurnosšću hrane ISO 22000/ Društvena sigurnost- Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja ISO 22301/ Smjernice za društvenu odgovornost ISO 26000/ Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001/ Upravljanje poslovnim rizicima ISO 31000/ Sustav upravljanja energijom ISO 50001/ 6. AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA/ Definiranje ključnih pojmova/ principi audita/ Podjela audita/ Proces provođenja audita i dokumentacija za audit/ Naknadne radnje po auditima/ primjeri situacija s audita/ 7. INTEGRACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA/ Pristupi integraciji siustava upravljanja/ Razvoj pristupa integraciji upravljanja/ POPIS LITERATURE/ POPIS SLIKA/ POPIS TABLICA / KAZALO POJMOVA/ ŽIVOTOPIS 

O knjizi: 

Knjiga je usredotočena na sustave upravljanja i njihovu normizaciju upravo zato što broj normi na tome području u posljednjih nekoliko godina ekspanzivno raste. Porastom broja normi za sustave upravljanja javlja se i pitanje njihove integracije u jedinstveni sustav upravljanja. Primjena brojnih integriranih sustava upravljanja, a posljedično i njihova integracija, može uvelike unaprijediti konkurentnost hrvatskih poduzeća. Obuhvaćene su sve najvažnije problemske skupine iz područja normiranih sustava upravljanja i njihove integracije. Pored pedagoške, knjiga ima i svoju stručnu vrijednost, jer može predstavljati putokaz brojnim menadžerima kvalitete kao i osobama zaduženim za izgradnju i funkcioniranje ostalih sustava upravljanja obrađenih u knjizi.   

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing