RSS
Newsletter
Prijavi se!
RRIF-ov RAČUNSKI PLAN ZA PODUZENIKE (20. izd.)+ CD

RRIF-ov RAČUNSKI PLAN ZA PODUZENIKE (20. izd.)+ CD

Autor-i: Skupina autora
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 130
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Stil pisanja: uobičajen, čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
 • Podrška lakoj primjeni: upute
 • Značaj na tržištu: uobičajen
 • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, financijski stručnjaci, poduzetnici
 • Dodatni razlozi za kupnju:

   

   

   

CIJENA: 84,00 KN 

O knjizi: 

Posljednja izdanja računskog plana nastala su kao posljedica promjene u poreznom sustavu, poglavito Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, i dr. Kako su porezi neizbježni pratitelj poslovnih transakcija i porez, te činjenice moraju pratiti i knjigovodstvene evidencije. Ovim izdanjem učinjene su dopune koje su prizašle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koje su nastale krajem 2014., a radi potrebe nužnih usklađenja i ispunjavanje zahtjeva koje imamo za eksterno i interno porezno i financijsko izvješćivanje. Prema ovom Računskom planu provedena su knjiženja u našem priručniku "Računovodstvo poduzetnika" X. izdanje koje izlazi usporedno s ovim izdanjem Računskog plana za poduzetnike. 
Od prvog izdanja Računskog plana za poduzetnike iz 1992. proteklo je 22 godine. Promjene su nastajale onako kako se mijenjala struktura financijskih izvještaja i porezni propisi, no unatoč tome u svim je izdanjima zadržana jedna prepoznatljiva konstanta – raspored računa prema funkcionalnom načelu u deset razreda. To je tradicijsko nasljeđe utemeljeno na njemačkoj praksi rasporeda računa (konta) koja se primjenjivala i u nas u proteklih 60-ak godina. Prisjetimo se kako su već male promjene, odnosno prilagodbe u redoslijedu skupina računa sukladno slijedu u financijskim izvještajima izazivale otpore u primjeni. Na primjer, mnogi dugo nisu prihvaćali naš računski plan jer su naučili (kako je to bilo još za vrijeme socijalizma) da su troškovi plaća (nekada uračunani dohodci radnika) u skupini 47, a u našem su računskom planu u skupini 42 – Troškovi osoblja. Drugi primjer je premještanje dugoročnih obveza iz razreda 9 u razred 2. Smatrali smo logičnim da, a tako je i u bilanci, poslije kapitala dolaze dugoročne i kratkoročne obveze itd. Tu su još i obveze s osnove dugoročnih rezerviranja (skupina 28), dok se u drugim računskim planovima još uvijek zadržava neprirodan položaj tih obveza u okviru razreda 9. Mi smo taj problem riješili tako da smo razred 9 rezervirali samo za vlastite – trajne izvore financiranja (kapital i pričuve), itd. Sve je to bilo moguće učiniti jer u nas nije propisan računski plan, iako njegov sadržaj u bitnome određuje propisana struktura financijskih i poreznih izvještaja. Sam raspored je slobodan, no on je u nas snažno određen povijesnom tradicijom i to (bez zakonske prisile) nitko ne želi mijenjati. Naime, prijelazom na neki drugi model, npr. bilančni, bitno bi se izmijenio raspored razreda i sama logika računskog plana, pa smo i mi zadržali tzv. funkcionalan pristup.
Zadatak računskog plana je da omogući prihvaćanje podataka o vrijednosti imovinskih stavaka prema njihovim pojavnim oblicima i vijeku trajanja, odnosno roku dospijeća, zatim radi evidentiranja obveza klasificirano prema vrstama i roku dospijeća odnosno radi iskazivanja trajnih izvora financiranja – kapitala. U okviru pojedinih bilančnih kategorija pojavljuju se porezni zahtjevi kako bi se ispunile i te obveze, tj. računski plan treba ispuniti i tu funkciju. Najčešće je riječ o zasebnom evidentiranju troškova ili imovinskih dijelova koji se porezno tretiraju pa je potrebno imati informaciju o tome. Krajnji nam je cilj bio da raspored računa (konta) bude u funkciji izravnog povezivanja glavne knjige s propisanim pozicijama u financijskim izvještajima. 
Zahtjeve za menadžerskim izvješćivanjem ovaj računski plan neće u potpunosti zadovoljiti, osobito kad je u pitanju način prikazivanja troškova i prihoda. No tu smo imali dva ograničenja koja proizlaze iz propisane sheme računa dobitka i gubitka te MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (t. 97. – 105.) koji nalaže raščlanjivanje prema metodi vrste rashoda ili prema metodi troškova prodanih proizvoda, od kojih je u nas prva metoda sadržana u propisanom obliku izvještaja o računu dobitka i gubitka. 
Ovaj izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također mogu voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. Namijenjen je i poduzetnicima fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji su odlučili umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak ili pak kada su postali obveznici vođenja dvostavnog knjigovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja po sili Zakona o porezu na dobit. Koristi se i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu prema Bolonjskom modelu, ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente iz nastavnog programa RAČUNOVODSTVO ili sličnog naziva.
Naš je računski plan najprihvaćeniji u praksi i u obrazovnom sustavu vjerojatno zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja, a da pritom neće biti teško voditi glavnu knjigu te sastaviti bilancu i račun dobitka i gubitka kao i druge financijske i porezne izvještaje. Dosadašnja prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana potaknula nas je da vam, sa zadovoljstvom, ponovno pripremimo ovo izmijenjeno izdanje. To potvrđuje rasprodaja dosadašnjih osamnaest izdanja, na čemu smo vam iznimno zahvalni.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing