RSS
Newsletter
Prijavi se!
SIGURNOST HRANE

SIGURNOST HRANE

Podnaslov: Od polja do stola

Autor-i: Havranek, Jasmina, Tudor Kalit, Milna; suradnici
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 456
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2014.
Kataloška cijena: 275.00 kn
Internet cijena: 258.50 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, fotografije kolor, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri
  • Značaj na tržištu: prva knjiga u nas
  • Prvenstveni čitatelji: organizacije za zaštitu potrošača, direktori, djelatnici i specijalisti u hotelijerstvu i turizmu, rukovoditelji prodaje, komercijalisti, profesori, menadžeri kvalitete, proizvodnja i distribucija hrane, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji

Iz sadržaja:

 

Temelji sustava sigurnosti hrane /  Biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani/ Kemijski kontaminati: teški metali, industrijski onečišćivači, lijekovi i mikotoksini/ Kemijski kontaminati: Sredstva za zaštitu bilja/ Biološki kontaminati mlijeka i mliječnih proizvoda/ HACCP sustav i pristup analize rizika u hrani/ Sljedivost hrane/ Veterinarsko – higijenska kontrola namirnica animalnog porijekla/ Međunarodni pristup dobrobiti životinja/ Sustav upravljanja sigurnošću hrane za životinje/ Zahtjevi javnoga zdravstva/ Prehrana u funkciji javnoga zdravstva/ Zakonodavstvo o hrani

 

O knjizi:

Pojava knjige "Sigurnost hrane" ima veliki značaj za Hrvatsku. To je prva knjiga u nas koja sustavno obrađuje područje sigirnosti hrane.Tema je aktualna - suvremene tehnologije i globalizacija pružaju nove mogućnosti proizvodnje, prerade i distribucije hrane; lista dobrobiti se umnogostručuje, ali jednako tako rastu i rizici. Nužno je organizirati sve segmente društva, te procesom preventive obuhvatiti sve i svakog građanina. Objedinjeno znanje stručnjaka o sigurnosti hrane ovom je knjigom postalo dostupnije svima - studentima, znastvenicima, gospodarstvu i društvu uopće. 

U trinaest poglavlja razmatraju se opća načela o sigurnosti hrane, ali i pojedina specifična pitanja, rješenja i najbolja praksa. Sustavno se izlažu biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, biološki kontaminanti mlijeka i mliječnih proizvoda, kemijski kontaminanti (teški metali, industrijski onečiščivaći, lijekovi i mikotoksini, sredstva za zaštitu bilja), zatim HACCP sustav i metodologija analize rizika u hrani, sljedivost hrane, veterinarsko-higijenske kontrole namirnica animalnog podrijetla te međunarodni pristup dobrobiti životinja i sustav upravljanja sigurnošću hrane za životinje. Opisani su i zahtjevi javnog zdravstva, odnosno sigurna prehrana u funkciji javnog zdravstva. Razmatra se i označavanje hrane kao važan aspekt sigurnosti hrane. Djelo je obogaćeno brojnim grafičkim prilozima (160 dijagrama, tablica, fotografija) koji omogućuju lakše i bolje razumijevanje materije.    

Knjiga Sigurnost hrane namijenjena je prije svega studentima Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kao obvezna literatura u modulu “Sigurnost hrane”, u okviru više studija: dodiplomskih (Animalne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Agrarna ekonomika), diplomskih (Proizvodnja i prerada mlijeka, Hranidba životinja i hrana, Ekološka poljoprivreda i agroturizam) te specijalističkog studija (Stočarstvo). Očekujemo da će se koristiti i u srodnim modulima i na drugima fakultetima – Prehrambeno-biotehnološkom i Veterinarskom u Zagrebu, ali i mnogim drugima, kao i na veleučilištima i učilištima u cijeloj Hrvatskoj i šire.  

 Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, nadamo se da će zbog svoje multidisciplinarnosti i praktičnosti naći primjenu i u mnogim sektorima gospodarstva, posebice u poljoprivredi (mljekare, sirane, farme, plantaže...), industriji (prehrambena...), distribuciji (trgovački lanci, distributivni centri...), turizmu i ugostiteljstvu (hoteli, restorani...). Informacije ovdje izložene mogu biti korisne i pojedinim institucijama i ustanovama, poput ministarstava, agencija, laboratorija, gospodarskih komora i slično, za donošenje zakonodavnih, regulatornih i provedbenih odluka važnih za usmjeravanje razvoja struke i društva u cjelini. Ova je knjiga rezultat višegodišnjeg rada jedanaestero autora. Zahvaljujemo im svima na uloženom trudu i vremenu, prepoznatljivom doprinosu zbog čega se ovaj veliki projekt uspješno priveo kraju. Prenoseći svoje znanje na stranice knjige svatko je sam i u suradnji sa drugima pridonio stvaranju još jedne, nove karike u lancu sigurnosti hrane „od polja do stola“.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing